Základní škola Vyškov, Tyršova 4

Základní informace o škole

Základní škola Vyškov, Tyršova 4 příspěvková organizace

IČO: 46271180

IZO: 103019758

Vedení školy
PaedDr. Bc. Zdeněk Pitela, ředitel školy
Mgr. Marie Cibulková, zástupce ředitele pro I. stupeň
Mgr. Hana Němečková, zástupkyně ředitele pro II. stupeň

Sekretariát školy
Bc. Bohdana Kafková, ekonom, správce rozpočtu
Bc. Jana Zapletalová Albrechtová, sekretářka

Vedoucí stravování
Jiřina Dvořáčková 

Vedoucí úklidu
Karel Málek

Co nabízí naše škola?

Naše škola nabízí žákům různé aktivity:

  • rozšířenou výuku jazyků (anglický, německý, ruský)
  • mohou navštěvovat kroužky, např. hra na flétnu, kytaru, vaření, dramatický kroužek, keramická dílna a sportovní kroužky
  • na prvním stupni se děti učí bruslit na zimním stadionu, sedmáci tradičně absolvují lyžařský kurz
  • zapojujeme se do různých soutěží a olympiád, kde často získáváme přední umístění v okresních kolech, velkým úspěchem byl v minulých letech postup do celostátního kola v německém, anglickém jazyce, také v recitační soutěži
  • žáci při výuce využívají počítačovou učebnu
  • na druhém stupni si mohou vybrat volitelné předměty podle vlastního zájmu
  • vyjíždíme na školy v přírodě, výlety, poznávací zájezdy
Tyto stránky využívají soubory cookie.