Základní škola Vyškov, Tyršova 4

Pracovníci školy

Vedení školy:
 • PaedDr. Bc. Zdeněk Pitela, ředitel školy
 • Mgr. Marie Cibulková, zástupce pro I. stupeň
 • Mgr. Hana Němečková, zástupce pro II. stupeň
Sekretariát školy:
 • Bc. Jana Zapletalová Albrechtová, sekretářka
 • Bc. Bohdana Kafková, účetní
Třídní učitelé:
 • I.A Mgr. Milada Zemanová
 • I.B Mgr. Lucie Prokešová  
 • I.C Mgr. Dagmar Růžičková
 • II.A Mgr. Květoslava Karásková
 • II.B Mgr. Věra Zápotocká
 • II.C Mgr. Věra Kozáková
 • III.A Mgr. Rudolf Plzák
 • III.B Mgr. Marie Frýdková
 • III.C Mgr. Jana Šimečková
 • IV.A Mgr. Olga Vlčková
 • IV.B  PaedDr. Blanka Daňková 
 • IV.C Mgr. Iveta Moskovská 
 • IV.D Mgr. et Mgr. Simona Skoupá
 • V.A Mgr. Anna Jarošová 
 • V.B  Mgr. Marcela Žďárská
 • VI.A Mgr. Libuše Brtníčková   
 • VI.B PaedDr. Jana Uhlová  
 • VI.C Ing. Jana Novotná  
 • VII.A Mgr. Marie Tomšíková 
 • VII.B Mgr. Jolana Vidlářová 
 • VII.C Mgr. Tereza Řezníková
 • VIII.A Ing. Iveta Höferová   
 • VIII.B Mgr. Bronislava Růžičková   
 • VIII.C Mgr. Pavla Pitelová
 • IX.A Mgr. Jana Klementová   
 • IX.B Mgr. Dana Nezdařilová  
 • IX.C Mgr. Gabriela Kaňová  
Netřídní učitelé:
 • Mgr. Jan Alán
 • Mgr. et Mgr. Martina Černá
 • Mgr. Libor Kocourek
 • Mgr. Šárka Malinková
 • Bc. Vít Malovec
 • Ing. Bc. Marie Provazníková
 • Mgr. Kateřina Švecová
 • Mgr. Eliška Šebestová
 • Mgr. Petra Zábojová
 • Mgr. Jan Zahradníček
 • Mgr. Gabriela Zouharová
Školní poradenské pracoviště:
 • Ing. Jana Novotná – vedoucí ŠPP
 • PaedDr. Jaromír Beneš
 • Lucie Hasalová
 • Kristýna Hauserová
 • Markéta Křehlíková
 • Jitka Molerová
 • Miluše Nováková
 • Mgr. Zdeňka Poledniková
 • Veronika Procházková
 • Marie Prokešová
 • Ing. Bc. Marie Provazníková
 • Olga Přikrylová
 • Bc. Marie Zukalová
Výchovná poradkyně pro volbu povolání:
 • Mgr. Dana Nezdařilová
Metodik prevence:
 • Mgr. et Mgr. Simona Skoupá
Školní psycholog:
 • Mgr. Soňa Holá
Speciální pedagog:
 • Mgr. Lucie Bezděková
Školní družina:
 • Eva Gottvaldová – vedoucí ŠD
 • Lucie Hasalová
 • Andrea Kubesová
 • Kristýna Lacinová
 • Darina Pospíšilová
 • Jana Sedláčková
 • Adéla Valterová, DiS.
 • Bc. Klára Vlčková, DiS.
Školní klub:
 • Darina Pospíšilová
Tyto stránky využívají soubory cookie.