Základní škola Vyškov, Tyršova 4

Pracovníci školy

Vedení školy:
 • PaedDr. Bc. Zdeněk Pitela, ředitel školy
 • Mgr. Marie Cibulková, zástupce pro I. stupeň
 • Mgr. Hana Němečková, zástupce pro II. stupeň
Sekretariát školy:
 • Bc. Jana Zapletalová Albrechtová, sekretářka
 • Bc. Bohdana Kafková, účetní
Třídní učitelé:
 • I.A Mgr. Marcela Žďárská 
 • I.B Mgr. Martina Sopuchová  
 • I.C Mgr. Marta Škvárová 
 • II.A Mgr. Milada Zemanová 
 • II.B Mgr. Lucie Prokešová  
 • II.C Mgr. Dagmar Růžičková  
 • III.A Mgr. Květoslava Karásková
 • III.B Mgr. Věra Zápotocká
 • III.C Mgr. Věra Kozáková 
 • IV.A Mgr. Anna Jarošová
 • IV.B  Mgr. Kristýna Medková   
 • IV.C Mgr. Jana Šimečková   
 • V.A Mgr.  Ilona Kummerová
 • V.B PaedDr. Blanka Daňková
 • V.C Mgr. Iveta Moskovská
 • V. D Mgr. Lenka Zdeňková
 • VI.A Mgr. Zdeňka Poledniková    
 • VI.B Mgr. et Mgr. Martina Černá   
 • VI.C Ing. Bc. Marie Provazníková   
 • VII.A Mgr. Libuše Brtníčková   
 • VII.B PaedDr. Jana Uhlová
 • VII.C Ing. Jana Novotná 
 • VIII.A Mgr. Marie Tomšíková     
 • VIII.B Mgr. Jolana Vidlářová    
 • VIII.C Mgr. Tereza Řezníková 
 • IX.A Ing. Iveta Höferová  
 • IX.B Mgr. Bronislava Růžičková  
 • IX.C Mgr. Pavla Pitelová  
Netřídní učitelé:
 • Mgr. Jan Alán
 • Mgr. Gabriela Kaňová
 • Mgr. Jana Klementová
 • Mgr. Libor Kocourek
 • Mgr. Šárka Malinková
 • Bc. Vít Malovec
 • Mgr. Rudolf Plzák
 • RNDr. Jiří Sochor
 • Mgr. Kateřina Švecová
 • Mgr. Eliška Šebestová
 • Mgr. Petra Zábojová
 • Mgr. Jan Zahradníček
 • Mgr. Gabriela Zouharová
Školní poradenské pracoviště:
 • Ing. Jana Novotná – vedoucí ŠPP
 • PaedDr. Jaromír Beneš
 • Jana Foltánková
 • Miroslava Gregorová
 • Jitka Hanáčková
 • Lucie Hasalová
 • Kristýna Hauserová
 • Markéta Křehlíková
 • Jitka Molerová
 • Miluše Nováková
 • Miroslava Nováková
 • Veronika Procházková, Dis.
 • Marie Prokešová
 • Olga Přikrylová
 • Bc. Matěj Spisar
 • Bc. Klára Vlčková, Dis.
 • Mgr. Marie Zukalová
Výchovná poradkyně pro volbu povolání:
 • Mgr. Zdeňka Poledniková
Speciální pedagog a metodik prevence:
 • Mgr. et Mgr. Simona Skoupá
Školní psycholog:
 • Mgr. Soňa Holá
Školní družina:
 • Eva Gottvaldová – vedoucí ŠD
 • Lucie Hasalová
 • Andrea Kubesová
 • Kristýna Lacinová
 • Darina Pospíšilová
 • Jana Sedláčková
 • Adéla Hrabovská, DiS.
 • Bc. Klára Vlčková, DiS.
Školní klub:
 • Darina Pospíšilová
Tyto stránky využívají soubory cookie.