Základní škola Vyškov, Tyršova 4

Pracovníci školy

Vedení školy:
 • PaedDr. Bc. Zdeněk Pitela, ředitel školy
 • Mgr. Jan Zahradníček, zástupce pro I. stupeň
 • Mgr. Šárka Malinková, zástupce pro II. stupeň
Třídní učitelé:
 • I.A Mgr. Olga Vlčková
 • I.B PaedDr. Blanka Daňková
 • I.C Mgr. Věra Kozáková
 • I.D Mgr. et Mgr. Simona Skoupá
 • II.A Mgr. Marie Cibulková
 • II.B Mgr. Marcela Žďárská
 • III.A Mgr. Rudolf Plzák
 • III.B Mgr. Lucie Prokešová
 • IV.A Mgr. Květoslava Karásková
 • IV.B Mgr. Věra Zápotocká
 • IV.C Mgr. Anna Jarošová
 • V.A Mgr. Milada Zemanová
 • V.B Mgr. Dagmar Růžičková
 • V.C Mgr. Jana Šimečková
 • VI.A Mgr. Jana Klementová
 • VI.B Mgr. Dana Nezdařilová
 • VI.C Mgr. Gabriela Kaňová
 • VII.A Mgr. Vendula Chládková
 • VII.B Ing. Jana Novotná
 • VII.C Mgr. Hana Němečková
 • VIII.A Mgr. Šárka Flochová
 • VIII.B Mgr. Jolana Vidlářová
 • VIII.C Mgr. Eliška Šebestová
 • IX.A PaedDr. Jana Uhlová
 • IX.B Mgr. Libuše Brtníčková
Netřídní učitelé:
 • Mgr. Eva Horáčková
 • Ing. Iveta Höferová
 • Mgr. Dana Kachlíková
 • Mgr. Libor Kocourek
 • Mgr. Pavla Pitelová
 • Mgr. Bronislava Růžičková
 • Mgr. Petra Zábojová
Školní poradenské pracoviště:
 • Ing. Jana Novotná – vedoucí ŠPP
 • Markéta Havlíčková
 • Marie Krečmerová
 • Kristýna Lacinová
 • Mgr. Jana Modlitbová
 • Miluše Nováková
 • Mgr. Zdeňka Poledníková
 • Daniela Poláková
 • Marie Prokešová
 • Ing. Marie Provazníková
 • Olga Přikrylová
Výchovná poradkyně pro volbu povolání:
 • Mgr. Eva Horáčková
Školní psycholog:
 • Mgr. Soňa Holá
Speciální pedagog:
 • Mgr. Lucie Bezděková
Školní družina:
 • Eva Gottvaldová – vedoucí ŠD
 • Bc. Jiří Valter Kopáček
 • Andrea Kubesová
 • Darina Pospíšilová
 • Jana Sedláčková
 • Adéla Valterová, DiS.
Školní klub:
 • Darina Pospíšilová
Tyto stránky využívají soubory cookie.