Základní škola Vyškov, Tyršova 4

Jídelna

Přihlašování obědů / jídelníček

Provoz:

Ve školní jídelně se stravují:
- žáci naší školy
- zaměstnanci školy
- cizí strávníci:
- pracovníci Městského úřadu Vyškov
- pracovníci Městského kulturního střediska
- penzisté

Pokrmy se připravují podle norem pro školní stravování. Velikost porce je dána kategorií (podle věku dítěte), množství přílohy si děti řídí samy

Cena svačinek:

  • 7–10 let: 10 Kč
  • 11–15 let: 11 Kč

Cena obědů:

  • 7–10 let: 23 Kč
  • 11–14 let: 26 Kč
  • 15 let, zaměstnanci: 27 Kč
  • cizí strávníci: 58 Kč

Následující informace ke školní jídelně naleznete v sekci "Ostatní > Dokumenty":

Řád školní jídelny

1.    Školní jídelna je pro strávníky otevřena od 7.00 hodin do 14.00 hodin, v tuto dobu si strávníci mohou přihlásit a odhlásit obědy a svačinky.

2.    Všichni strávníci jsou povinni si vyzvednout čip a uhradit zálohu 125 Kč. Po skončení docházky a vrácení čipu je záloha za čip vrácena. Při ztrátě nebo zničení čipu si musíte zakoupit nový čip za 125 Kč. Ztrátu čipu musí nahlásit u vedoucí školní jídelny a po dohodě si zakoupit nový.

3.    Obědy a svačinky se odhlašují 24 hodin předem, v době nemoci se obědy odhlašují nejpozději ráno telefonem do 7.30 hodin.

4.    Výdej svačinek od 9.40 hodin do 10.00 hodin ve školní jídelně. Výdej obědů pro žáky a zaměstnance školy od 11.45 hodin do 14.00 hodin. Výdej obědů pro cizí strávníky od 11.15 h do 11.45 hodin.

5.    Při výdeji stravy strávník má čip u sebe a přiloží čip ke čtečce, kde se ukáže, jestli má strávník zaplacené obědy a velikost porce (kategorii) svačinek nebo obědů.

6.    Zapomene-li žák čip, bude mu oběd vydán mezi posledními strávníky. Musí se přihlásit u vedoucí školní jídelny popř. vedoucí kuchařky, že nemá čip. Lístek si napíše po dohodě s vedoucí jídelny. Kuchyně není povinna vydat oběd v případě opakovaného zapomenutí čipu. V takovém případě nahlásí ztrátu a pořídí si nový čip.

7.    Při výdeji stravy má strávník možnost říci o množství přílohy a tím každý z Vás může předcházet zbytečným zbytkům.

8.    V době nemoci mají žáci možnost odběru obědu pouze první den nepřítomnosti ve škole, ostatní dny v době nepřítomnosti ve škole se musí odhlásit. Stravování se zabezpečuje dětem pouze v době jejich pobytu ve škole podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 210/2017 Sb. s účinností dnem 1. září 2017. Stravování dospělých strávníků se řídí Sbírkou zákonů č. 84/2005 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky. Žáci si mohou v době nemoci zakoupit obědy za cenu pro cizí strávníky (to je cena za finanční normativ potravin, mzdové a věcné náklady).

9.    Strava připravená a vydaná ve školní jídelně, musí být zkonzumovaná nejpozději: svačinky do 10.00 hodin a obědy do 14.00 hodin.

10.  V jídelně se strávníci chovají tiše a neničí zařízení školní jídelny.

11.  Pedagogický dozor kontroluje vstup žáků do školní jídelny a dohlíží na chování žáků v jídelně v souladu s řádem školy a s řádem školní jídelny.

12.  Obědy a svačinky se hradí:

˗       přes účet a to zálohově měsíc předem

˗       přeplatky se vracejí na účty strávníků 1× ročně

˗       nedoplatky se hradí přímo ve školní jídelně, nebo přes účet

˗       v hotovosti předem ve školní jídelně u vedoucí jídelny a to ve dnech: pondělí a čtvrtek 7.00–7.30, 9.30–10.00, 12.00–13.00.  Cizí strávníci hradí ve stejné dny 3. a 4. týden a to v době 11.00–11.45 hodin.

Ve Vyškově dne 12. 2. 2020 Jiřina Dvořáčková, vedoucí školní jídelny

Tyto stránky využívají soubory cookie.