Základní škola Vyškov, Tyršova 4

Jídelna

Přihlašování obědů / jídelníček

Provoz:

Ve školní jídelně se stravují:
- žáci naší školy
- zaměstnanci školy
- cizí strávníci:
- pracovníci Městského úřadu Vyškov
- pracovníci Městského kulturního střediska
- penzisté

Pokrmy se připravují podle norem pro školní stravování. Velikost porce je dána kategorií (podle věku dítěte), množství přílohy si děti řídí samy

Cena svačinek:

  • 7–10 let: 15 Kč
  • 11–14 let: 16 Kč
  • 15 a více let: 16 Kč

Cena obědů:

  • 7–10 let: 33 Kč
  • 11–14 let: 35 Kč
  • 15 let a více: 38 Kč
  • zaměstnanci: 39 Kč
  • cizí strávníci: 85 Kč

Následující informace ke školní jídelně naleznete v sekci "Ostatní > Dokumenty":
Řád školní jídelny

1.  Školní jídelna je pro strávníky otevřena od 7.00 hodin do 14.00 hodin, v tuto dobu si strávníci mohou přihlásit a odhlásit obědy a svačinky.

2. Všichni strávníci jsou povinni si vyzvednout čip a uhradit zálohu 125 Kč. Po skončení docházky a vrácení čipu je záloha za čip vrácena. Při ztrátě nebo zničení čipu je nutné zakoupit nový čip za 125 Kč. Ztrátu čipu musí nahlásit u vedoucí školní jídelny a po dohodě si zakoupit nový.

3.  Obědy a svačinky se odhlašují 24 hodin předem, v době nemoci se obědy odhlašují nejpozději ráno telefonem do 7.30 hodin.

4.   Výdej svačinek je od 9.40 hodin do 10.00 hodin ve školní jídelně. Výdej obědů pro žáky a zaměstnance školy od 11.45 hodin do 14.00 hodin. Výdej obědů pro cizí strávníky od 11.15 hodin do 11.45 hodin.

5.    Při výdeji stravy strávník má čip u sebe a přiloží čip ke čtečce, kde se ukáže, zda má strávník zaplacené obědy a velikost porce (kategorii) svačinek nebo obědů.

6.  Zapomene-li žák čip, bude mu oběd vydán mezi posledními strávníky. Musí se přihlásit u vedoucí školní jídelny popř. vedoucí kuchařky, že nemá čip.

7.   Při výdeji stravy má strávník možnost říci o množství přílohy a tím každý může předcházet zbytečným zbytkům.

8.  V době nemoci mají žáci možnost odběru obědu pouze první den nepřítomnosti ve škole, ostatní dny v době nepřítomnosti ve škole se musí odhlásit. (Stravování se zabezpečuje dětem pouze v době jejich pobytu ve škole podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Ve znění poslední úpravy vyhláškou č.210/2017 Sb. s účinností dnem 1. září 2017.)
Stravování dospělých strávníků se řídí Sbírkou zákonů č. 84/2005 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky. 
Žáci si mohou v době nemoci zakoupit obědy za cenu pro cizí strávníky (to je cena za finanční normativ potravin, mzdové a věcné náklady).

9.   Strava připravená a vydaná ve školní jídelně, musí být zkonzumovaná nejpozději: svačinky do 10.00 hodin, obědy do 14.00 hodin.

10. V jídelně se strávníci chovají tiše a neničí zařízení školní jídelny.

11. Pedagogický dozor kontroluje vstup žáků do školní jídelny a dohlíží na chování žáků v jídelně v souladu s řádem školy a s řádem školní jídelny.

12.  Obědy a svačinky se hradí:
• hradí se přes účet a to zálohově měsíc předem
• přeplatky se vracejí na účty strávníků 1× ročně
• nedoplatky se hradí přímo ve školní jídelně, nebo přes účet
• v hotovosti předem ve školní jídelně u vedoucí jídelny.


Ve Vyškově dne 23. 2. 2023, Jiřina Dvořáčková, vedoucí školní jídelny

Tyto stránky využívají soubory cookie.