Základní škola Vyškov, Tyršova 4

Jídelna

Přihlašování obědů / jídelníček

Provoz:

Ve školní jídelně se stravují:
- žáci naší školy
- zaměstnanci školy
- cizí strávníci:
- pracovníci Městského úřadu Vyškov
- pracovníci Městského kulturního střediska
- penzisté

Pokrmy se připravují podle norem pro školní stravování. Velikost porce je dána kategorií (podle věku dítěte), množství přílohy si děti řídí samy

Cena svačinek:

  • 7–10 let: 13 Kč
  • 11–14 let: 14 Kč
  • 15 a více let: 14 Kč

Cena obědů:

  • 7–10 let: 30 Kč
  • 11–14 let: 32 Kč
  • 15 let, zaměstnanci: 35 Kč
  • cizí strávníci: 69 Kč

Následující informace ke školní jídelně naleznete v sekci "Ostatní > Dokumenty":

Řád školní jídelny

1.    Školní jídelna je pro strávníky otevřena od 7 do 14 hodin. Svačinky a obědy se vydávají dle rozvrhu jednotlivých tříd..

2.    Všichni strávníci jsou povinni si vyzvednout čip a uhradit zálohu ve výši 125 Kč. Po skončení docházky a vrácení čipu bude záloha vrácena. Při jeho ztrátě nebo zničení je nutno tuto skutečnost nahlásit vedoucí stravování a zakoupit si čip nový, opět se zálohou 125 Kč.

3.    Obědy a svačinky se odhlašují 24 hodin předem, v době nemoci do 7.30 v programu Jídelna.

4.    Výdej svačinek je od 8.45 do 10.00 hodin ve školní jídelně. Výdej obědů pro žáky a zaměstnance školy od 11.45 do 14.00 hodin. Výdej obědů pro cizí strávníky od 11.15 do 11.45 hodin.

5.    Při výdeji stravy musí mít strávník čip u sebe, tento přiloží ke čtečce, kde se zobrazí, zda má či nemá zaplacenou stravu a velikost porce (kategorii) svačinek nebo obědů.

6.    Zapomene-li žák čip, bude mu oběd vydán mezi posledními strávníky. Tuto skutečnost musí nahlásit vedoucí školní jídelny popř. vedoucí kuchařce.

7.    Při výdeji stravy má strávník možnost říci si o množství přílohy a tím předchází zbytečným zbytkům.

8.    V době nemoci mají žáci možnost odběru oběda pouze první den nepřítomnosti ve škole, ostatní dny nepřítomnosti si musí oběd odhlásit. V době nemoci si mohou žáci zakoupit pouze oběd pro cizího strávníka za plnou cenu.

9.    Strava připravená a vydaná ve školní jídelně musí být zkonzumovaná nejpozději: svačinky do 10.00 hodin a obědy do 14.00 hodin.

10.  V jídelně se strávníci chovají tiše a neničí zařízení školní jídelny.

11.  Pedagogický dozor kontroluje vstup žáků do školní jídelny a dohlíží na chování žáků v jídelně v souladu s řádem školy a s řádem školní jídelny.

12.  Úhrada obědů a svačinek:

˗       Platba probíhá bezhotovostně, zálohou měsíc předem, ve výjimečných případech v hotovosti u vedoucí školní jídelny.

˗       Přeplatky se vracejí na účty strávníků 1 × ročně.

˗       Nedoplatky se hradí bezhotovostně, ve výjimečných případech u vedoucí školní jídelny

13.  Stravování se zabezpečuje dětem pouze v době jejich pobytu ve škole podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování a ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 210/2017 Sb. s účinností od 1. 9. 2017. Stravování dospělých strávníků se řídí Sbírkou zákonů č. 84/2005 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky.


Ve Vyškově dne 23. 8. 2022, Jiřina Dvořáčková, vedoucí školní jídelny

Tyto stránky využívají soubory cookie.