Základní škola Vyškov, Tyršova 4

Družina

Informace

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování a má svá specifika. Zabezpečuje pro žáky odpočinek, rekreaci a efektivní využití volného času.

Naším cílem je, aby ŠD byla harmonická, děti v ní byly uvolněné a též komunikace s rodiči a učiteli byla na dobré úrovni.

Školní družina je určena žákům 1.–4. tříd s pravidelnou každodenní odpolední docházkou.

Žáci vyšších tříd mohou být do školní družiny zapsáni v případě volných míst po zapsání všech zájemců z řad mladších žáků.

Měsíční poplatek za pobyt dítěte v ŠD činí 100 Kč měsíčně. Způsob úhrady na účet školy společně s platbou stravného.

Provoz ŠD:
  • Ráno 6.30–8.00
  • Odpoledne 11.30–17.00.
Pravidelná činnost družiny bude zahájena 4. 9. 2023.
Kontakt: 771 159 550, Po–Pá v době 11.15–17.00.

Provozní doba jednotlivých oddělení se může lišit. Rodiče jsou s ní seznámeni na začátku příslušného školního roku. Po skončení provozní doby jednotlivých oddělení se tato spojují. Tato provozní doba platí po celý školní rok.

Ve školním 2023/2024 bude v provozu 7 oddělní ŠD. Kapacita ŠD 210 dětí.

O jednotlivá oddělení se starají paní vychovatelky:
  • ŠD 1 – Jana Sedláčková
  • ŠD 2 – Eva Gottwaldová (vedoucí ŠD)
  • ŠD 3 – Adéla Hrabovská, DiS.
  • ŠD 4 – Darina Pospíšilová
  • ŠD 5 – Kristýna Lacinová
  • ŠD 6 – Andrea Kubesová
  • ŠD 7 – Bc. Klára Vlčková, Lucie Hasalová

Docházka dětí se eviduje a každou nepřítomnost dítěte je potřeba písemně oznámit vychovatelce. Vychovatelka se při propouštění dětí řídí vyjádřením rodičů v zápisním lístku.

Rodiče stanoví hodinu a osobu, která bude dítě vyzvedávat, popř. kdy bude dítě odcházet samo. Přejí-li si rodiče změnu tohoto ustanovení, dají o tom vychovatelce písemnou zprávu. Pokud vyšlou pro dítě osobu mladší 18 let, napíší plnou moc k vyzvednutí.

Odhlášení ze ŠD provedou rodiče písemnou formou.

V případě osobního vyzvedávání žáků zvoní rodiče na zvonky ŠD a vyzvednou si žáka v kmenové družině, popřípadě v oddělení, do kterého jsou žáci převedeni. Nebo podle aktuální situace.

V době od 11.45–12.30 h nebo 12.35–13.15 h jsou žáci pod dohledem vychovatelek či dozoru v jídelně – obědvají.

Od 13.00–15.00 h probíhají v družině odpočinkové, zájmově vzdělávací a rekreační činnosti žáků. ŠD se řídí vzdělávacím programem ŠVP pro ŠD.

Družina koordinuje svou činnost se školou tak, že umožňuje žákům účast na dalších formách zájmových aktivit organizovaných školou.

Následující informace a formuláře ke školní družině naleznete v sekci Dokumenty:


Tyto stránky využívají soubory cookie.