Základní škola Vyškov, Tyršova 4

Družina

Informace

Školní družina je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy.

Snažíme se vytvořit podmínky pro zájmové vyžití dětí, rozvoj specifického nadání, pomáháme dětem překonávat jejich problémy.

Naším cílem je, aby ŠD byla harmonická, děti v ní byly uvolněné a též komunikace s rodiči a učiteli byla na dobré úrovni.

Školní družina je určena žákům 1.–4. tříd. Žáci vyšších tříd mohou být do školní družiny zapsáni v případě volných míst po zapsání všech zájemců z řad mladších žáků.
Z kapacitních důvodů nejsou do školní družiny ve školním 2021/2022 přijímáni žáci 4. tříd.

Měsíční poplatek za pobyt dítěte v ŠD činí 100 Kč. Způsob úhrady na účet školy společně s platbou stravného.

Provoz ŠD: 6.30–7.45, 11.30–17.00. Pravidelná činnost družiny zahájena 1. 9. 2021. Kontakt: 771 159 550,
Po–Pá v době 6.30–17.00.

Provozní doba jednotlivých oddělení se může lišit. Rodiče jsou s ní seznámeni na začátku příslušného školního roku. Po skončení provozní doby jednotlivých oddělení se tato spojují. Tato provozní doba platí po celý školní rok.

V letošním školním roce 2020/2021 máme 6 oddělení ŠD. Kapacita školní družiny je 180 dětí. O jednotlivá oddělení se starají vychovatelé:
  • ŠD 1 – Jana Sedláčková
  • ŠD 2 – Eva Gottwaldová
  • ŠD 3 – Adéla Valterová, DiS.
  • ŠD 4 – Darina Pospíšilová
  • ŠD 5 – Kristýna Lacinová
  • ŠD 6 – Andrea Kubesová

Docházka dětí se eviduje a každou nepřítomnost dítěte je potřeba písemně oznámit vychovatelce. Vychovatelka se při propouštění dětí řídí vyjádřením rodičů v zápisním lístku.

Rodiče stanoví hodinu a osobu, která bude dítě vyzvedávat, popř. kdy bude dítě odcházet samo. Přejí-li si rodiče změnu tohoto ustanovení, dají o tom vychovatelce písemnou zprávu. Pokud vyšlou pro dítě osobu mladší 18 let, napíší plnou moc k vyzvednutí.

Odhlášení ze ŠD provedou rodiče písemnou formou.

V případě osobního vyzvedávání žáků zvoní rodiče na zvonky ŠD a vyzvednou si žáka v kmenové družině, popřípadě v oddělení, do kterého jsou žáci převedeni. Nebo podle aktuální hygienické situace.

V době od 11.45–12.30 h nebo 12.35–13.15 h jsou žáci pod dohledem vychovatelek či dozoru v jídelně – obědvají.

Od 13.00–14.00 h probíhají v družině odpočinkové a zájmově vzdělávací činnosti. ŠD se řídí vzdělávacím programem ŠVP pro ŠD.

V době mezi 14.00 h a 15.00 h probíhá rekreační činnost žáků na školním hřišti formou pohybových aktivit (pohybové hry, rekreační sportování), vycházek do okolí školy nebo v tělocvičně školy. V případě nepříznivého počasí je v jednotlivých odděleních stanoven náhradní program.

Družina koordinuje svou činnost se školou tak, že umožňuje žákům účast na dalších formách zájmových aktivit organizovaných školou.

Následující informace a formuláře ke školní družině naleznete v sekci Dokumenty:


Tyto stránky využívají soubory cookie.