Základní škola Vyškov, Tyršova 4

Výsledky přijímacího řízení do třídy s rozšířenou výukou jazyků

Vážení rodiče, milí žáci,

rádi bychom vás informovali, že dnešního dne dochází ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení do třídy s rozšířenou výukou jazyků v 6. ročníku pro školní rok 2023/2024. Byli jsme potěšeni poměrně velkým zájmem o zařazení do této třídy a dobrými výkony většiny uchazečů. Dětem tedy náleží velká pochvala za zvládnutí všech částí přijímací zkoušky. Výsledky budou dostupné na webových stránkách naší školy a vyvěšeny na vývěsce vedle hlavního vstupu do školy.

Ve zveřejněné tabulce naleznete pod přiděleným kódem svoje výsledky rozdělené podle jednotlivých částí přijímací zkoušky. K výsledkům za jednotlivé části PZ byl připočten bonus za známky na vysvědčení z 1. pololetí 5. ročníku. V předposledním sloupci naleznete celkové množství bodů, které daný uchazeč získal za celé přijímací řízení. V posledním sloupci je pořadí uchazečů. Tučnou čarou jsou v tabulce odděleni přijatí uchazeči.

Prosíme zákonné zástupce uchazečů, kteří nastoupí od září příštího školního roku na víceleté gymnázium, nebo nebudou chtít nastoupit do třídy s RVJ na naší škole z jiného důvodu, aby byli tak laskavi a oznámili tuto skutečnost vedení školy co nejdříve. Pořadí níže umístěných uchazečů se pak posouvá směrem nahoru.

Přijatí uchazeči, kteří jsou žáky naší školy, budou automaticky do 6. ročníku přeřazeni do třídy s RVJ. Protože již byli u nás do školy ke vzdělávání přijatí dříve, neobdrží nyní další dokument Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání.

Zákonní zástupci přijatých uchazečů, kteří dosud nebyli našimi žáky, obdrží v průběhu měsíce června dokument Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a jejich děti budou zařazeni do třídy s RVJ. Neúspěšní uchazeči mohou využít nabídku k zařazení do běžné třídy 6. ročníku na naší škole.

Blahopřejeme přijatým uchazečům a budeme se těšit na shledanou od září ve třídě s RVJ!

Vedení školy

Výsledková listina

Tyto stránky využívají soubory cookie.