Základní škola Vyškov, Tyršova 4

Přijímací řízení do třídy s rozšířenou výukou jazyků


Ředitelství školy oznamuje, že ve školním roce 2023/2024 bude opět doplňovat třídu s rozšířenou výukou jazyků v 6. třídě, kde je organizována výuka cizího jazyka v souladu se školním vzdělávacím programem SVěT.

V této třídě se vedle anglického jazyka bude vyučovat další cizí jazyk. Nabízíme německý, ruský a francouzský jazyk.

V případě zájmu o zařazení Vašeho dítěte do třídy s RVJ zašlete vyplněnou přihlášku na adresu školy do 21. 4. 2023. Přílohou přihlášky musí být kopie vysvědčení z 1. pololetí 5. ročníku ZŠ.

O přijetí či nepřijetí rozhoduje ředitel školy na základě výsledků přijímacího řízení a prospěchu žáka v pololetí 5. ročníku. 
Tyto stránky využívají soubory cookie.