Základní škola Vyškov, Tyršova 4

Přijímací řízení do třídy s rozšířenou výukou jazyků 24/25

Ředitelství školy oznamuje, že ve školním roce 2024/2025 bude opět otevírat třídu s rozšířenou výukou jazyků v 6. třídě, kde je organizována výuka cizího jazyka v souladu se školním vzdělávacím programem SVěT.

V této třídě se vedle anglického jazyka bude vyučovat další cizí jazyk. Nabízíme německý, ruský a francouzský jazyk.

V případě zájmu o zařazení Vašeho dítěte do třídy s RVJ zašlete vyplněnou přihlášku na adresu školy do 19. 4. 2024. Přílohou přihlášky musí být kopie vysvědčení z 1. pololetí 5. ročníku ZŠ. 

O přijetí či nepřijetí rozhoduje ředitel školy na základě výsledků přijímací zkoušky a prospěchu žáka v pololetí 5. ročníku.

Přihláška

Výsledková listina

Tyto stránky využívají soubory cookie.